Upoznajte nas
Informacije o Primorskoj regati
Naša povijest
Naučite jedriti
Rezultati članova kluba
Zanimljivi linkovi
Pogledajte galeriju slika
Kontaktirajte nas

Tromjesečna škola jedrenja za djecu

�kola jedrenja

upisi u nedjelju, 17.06.2012. u 10.00 u klubu

cijena samo 250 kn/mj.

 

ŠKOLA JEDRENJA ZA ODRASLE NA LASERIMA

nedjelja,10.06.2013.

Primorska regata 2013 - Rezultati

nedjelja, 02.06.2013.

Otvoreno prvenstvo PGŽ - Regata Svetog Vida - Rezultati

subota, 01.06.2013.

Otvoreno prvenstvo PGŽ - Regata Svetog Vida - Rezultati prvog dana

ponedjeljak, 27.05.2013.

Otvoreno prvenstvo PGŽ - Regata Svetog Vida 1. i 2., a Primorska 8. i 9. lipnja

utorak, 12.06.2012.

Otvoreno prvenstvo PGŽ - Regata Svetog Vida - Rezultati

utorak, 5.06.2012.

Otvoreno prvenstvo PGŽ - Regata Svetog Vida - 9.-10.06.2012.

ponedjeljak, 4.06.2012.

Primorska 2012. - pobjeda u ruke G. Pignoliniju na "Spirit of Geronimo"

ponedjeljak, 21.05.2012.

Primorska 2012. odr�at �e se 2. i 3.06.2012. godine

ponedjeljak, 06.06.2011.

Eksperimentalni rezultati Primorske regate po HHP-u - "Megaenergija" također prva

nedjelja, 05.06.2011.

Jubilarna 30. Primorska - pobjednik isti kao i pred dvije godine: slovenska "Megaenergija"

nedjelja, 29.05.2011.

Sveti Vid - odli�ni uvjeti, Optimist Opatiji

ponedjeljak, 09.05.2011.

HHP premjer - DETALJNIJE

ponedjeljak, 02.05.2011.

HHP premjer na Primorskoj regati

ponedjeljak, 02.05.2011.

"Otvoreno prvenstvo PGŽ - Sveti Vid" - 28. i 29. svibnja, "Primorska 2010" - 4. i 5. lipnja

petak, 10.09.2010.

Klupska regata - subota, 18.09.2010. u 9.30

ponedjeljak, 7.06.2010.

Primorska 2010: Pobjednik "DSK"

ponedjeljak, 31.05.2010.

"Otvoreno prvenstvo PGŽ - Sveti Vid": Eol se nije smilovao

ponedjeljak, 24.05.2010.

"Otvoreno prvenstvo PGŽ - Sveti Vid" preseljeno u lu�icu Brgudi, Optimist i ove godine glavna nagrada

ssubota, 22.05.2010.
s
s

O� Kozala pobijedila na igrama "Kad na� brod plovi"

Osnovna �kola �Kozala� pobjednik je dana�njeg natjecanja �Kad na� brod plovi� odr�anog na rije�kom Korzu. Drugoplasirana je ekipa Osnovne �kole Turni�, a tre�e mjesto osvojili su u�enici Osnovne �kole Srdo�i. Zanimljivo natjecanje okupilo je pedesetak u�enika iz sedam rije�kih osnovnih �kola koji su se natjecali u spretnosti, brzini, znanju i kreativnosti na temu mora, barki i jedrenja. Pobjedni�ka ekipa dobila je izlet u Veneciju brodom Prince of Venice iz Pore�a, a prve dvije ekipe i besplatnu ljetnu �kolu jedrenja u JK �3. maj�. Cilj je projekta �Kad na� brod plovi� mladim sugra�anima pribli�iti sportove na moru, ali i na�u �kolu jedrenja koja djeluje pri klubu. Svako ljeto kroz �kolu pro�e oko tridesetak djece, a od tog se broja profiliraju jedrili�ari koji ostaju u na�em klubu.

s
petak, 21.05.2010.

"Otvoreno prvenstvo PGŽ - Sveti Vid" - 29. i 30. svibnja, "Primorska 2010" - 5. i 6. lipnja

snedjelja, 7.06.2009.
s
s

Primorska 2009 - Prijelazni pehar u Sloveniju "Amisu"

Subotnje i nedjeljno jedrenje odr�ani su po jakom vjetru ju�nih smjerova i valovitom moru. Uvjeti su bili zahtjevni, stoga su samo najspremnije posade uspjele odjedriti cijelu rutu u du�ini od 50 milja. Na startu se prijavilo 29 posada iz Hrvatske i inozemstva. U Cresu je u regularnom roku zavr�ilo samo 12, a na cilju u Rijeci 18 posada. Jedrilice su bile raspore�ene u 5 grupa po Open premjeru i jednu monoklasu, grupu u kojoj su se natjecale samo ACI-jeve Jeanneau One Design 35 jedrilice. Primorska regata jo� jednom je pokazala da je odli�an spoj vrhunskog jedrenja i dobre zabave. Od ukupno 6, u dvije grupe pobjedu su odnijele strane posade, a u ostale 4 hrvatske. Osim nagrada po grupama, podijeljene su i dvije posebne nagrade: za najbolji brod po OPEN premjeru i najbr�i brod po zbrojenom realnom vremenu. Za potonji uspjeh osvaja� dobiva prijelazni pehar Primorske regate. Obje nabrojene nagrade osvojila je slovenska posada na jedrilici �Amis�, s kormilarom �igom Heberle iz DV� �Skipper Marine� iz Limbu�a.
Realno zbrojeno vrijeme koje je najbr�i "Amis" postigao iznosi 7 sati 59 minuta i 15 sekundi �to ga svrstava u jedno od 5 najbr�ih vremena ikad postignutih na Primorskoj regati.
Rezultate pogledajte ovdje: 1. jedrenje, 2. jedrenje, ukupno po grupama, sveukupno.

s
ssrijeda, 3.06.2009.
s
s

Primorska 2009 - registracija u petak od 18.00 do 20.00

Ovaj se vikend odr�ava regata Primorska 2009. Registracije u Regatnom uredu smje�tenom na Gatu Karoline rije�ke u kafi�u "Karolina", zapo�inju u petak u 18.00 sati, a ne kako je to bilo predvi�eno Oglasom regate od 16.00 sati. Registracija se nastavlja u subotu ujutro u 8.00, a start regate je u 10.00 sati.

s
snedjelja, 31.05.2009.
s
s

Otvoreno prvenstvo PG� - Sveti Vid - odr�ana 4 plova, Optimist JK "Horizontu" iz Pore�a

Dva dana jedrenja pred rije�kim lukobranom su za nama. Natjecalo se 57 jedrilica (45 Optimista, 4 Lasera 4.7 i 8 Lasera Radial) iz 11 klubova. Svakoga dana odr�ana su 2 plova.
Pobjednici po klasama su sljede�i:
Optimisti ukupno - Filip Stevanovi�, JK Horizont, Pore�,
Optimisti djevoj�ice - Anja Hamerlitz, JK Opatija, Opatija,
Optimisti djevoj�ice do 12 godina - Monika Br�i�, JK Horizont, Pore�
Optimisti dje�aci do 12 godina - Ivan Vlahini�, SD Vihor, Ba�ka
Laser 4.7 ukupno - Dominik Koludrovi�, JK Galeb, Kostrena
Laser 4.7 djevojke - Andrea Grus, JK 3. maj, Rijeka
Laser Radial ukupno - Ivan Kele�i�, JK Opatija, Opatija.

Prvaci Primorsko goranske �upanije po klasama su:
Optimisti (M) - Mateo Pavin�i�, JK Opatija, Opatija
Optimisti (�) - Anja Hamerlitz, JK Opatija, Opatija
Laser 4.7 (M) - Dominik Koludrovi�, JK Galeb, Kostrena
Laser 4.7 (�) - Andrea Grus, JK 3. maj, Rijeka
Laser Radial (M) - Ivan Kele�i�, JK Opatija, Opatija
U klasi Laser Radial nije bilo natjecateljica.

Glavna nagrada regate koju dobiva klub s 3 najuspje�nija natjecatelja u klasi Optimist - potpuno opremljena jedrilica Optimist proizvo�a�a Winner iz Danske, prvi puta odlazi iz na�e �upanije - osvojio ga je JK Horizont iz Pore�a zahvaljuju�i plasmanu svoja tri najuspje�nija natjecatelja na 1., 5. i 6. mjesto.

Ukupne rezultate mo�ete preuzeti ovdje: Optimisti, Laser 4.7, Laser Radial.

s
sponedjeljak, 25.05.2009.
s
s

O� Kantrida ponovo najbolja na "Kad na� brod plovi"

Osnovna �kola �Kantrida� pobjednik je subotnjeg natjecanja �Kad na� brod plovi� odr�anog na rije�kom Korzu. Drugoplasirana je ekipa Osnovne �kole Kozala, a tre�e mjesto osvojili su u�enici Osnovne �kole Turni�. Zanimljivo natjecanje okupilo je �etrdeset i dvoje u�enika iz sedam rije�kih osnovnih �kola koji su se natjecali u spretnosti, brzini, znanju i kreativnosti na temu mora, barki i jedrenja. Pobjedni�ka ekipa dobila je simultanu sliku svemira u novootvorenom Astronomskom centru, a prve dvije ekipe i besplatnu ljetnu �kolu jedrenja u JK �3. maj�. Cilj je projekta �Kad na� brod plovi� mladim sugra�anima pribli�iti sportove na moru, ali i na�u �kolu jedrenja koja djeluje pri klubu. Svako ljeto kroz �kolu pro�e oko tridesetak djece, a od tog se broja profiliraju jedrili�ari koji ostaju u na�em klubu.

s
ssrijeda, 12.05.2009.
s
s

"Otvoreno prvenstvo PGŽ - Sveti Vid" - 30. i 31.05., "Primorska 2009" - 6. i 7.06.

Naš klub krajem ovog i početkom sljedećeg mjeseca organizira dvije regate:
- dvodnevnu regatu za optimiste, Lasere 4.7 i, od ove godine prvi puta, Lasere Radial - "Otvoreno prvenstvo PG županije - Sveti Vid". Glavna nagrada na regate je potpuno opremljeni Optimst, i
- 28. izdanje Primorske regate za krstaše, tako�er dvodnevna regata s dva navigacijska jedrenja na relaciji Rijeka-Cres (fe�ta)-Rijeka. Primorska regata se boduje za Kup Hrvatskog primorja.

s
ponedjeljak, 9.06.2008.

Sveti Vid-Ciciban: odr�ano jedno jedrenje, optimist u JK "Opatiju"

ponedjeljak, 9.06.2008.

Primorska 2008: Pobjednik "DSK"

četvrtak, 15.05.2008.
"Otvoreno prvenstvo PGŽ - Regata Svetog Vida-Ciciban" - 7. i 8.06.2008. godine
četvrtak, 15.05.2008.

"Primorska 2008" - 31.5.-1.6.2008.

ponedjeljak, 21.04.2008.

Povijesni uspjeh Marina i Sini�e - izboren nastup na olimpijskim igrama u Pekingu

ponedjeljak, 18.06.2007.

Primorska 2007: Ukupni pobjednik "Damaco", prijelazni pehar "AA HPB", LCD televizija "Paikei"

nedjelja, 3.06.2007.

Sveti Vid-Ciciban: odr�an samo Laser 4.7, optimist u JK "Tramontanu"

četvrtak, 17.05.2007.

"Otvoreno prvenstvo PGŽ - Sveti Vid Ciciban" - 2. i 3., "Primorska 2007" - 16. i 17. lipnja

četvrtak, 17.05.2007.

"Kad naš brod plovi" ove subote na Korzu

ponedjeljak, 12.06.2006.

Završila Primorska 2006

ponedjeljak, 12.06.2006.

Sveti Vid-Ciciban: Optimist ponovo JK "Opatiji"

ponedjeljak, 29.05.2006.

"Sveti Vid - Ciciban" - 3. i 4., "Primorska 2006" 10. i 11. lipnja

Copyright © 2002 by Jedriličarski klub "3.maj". All Rights Reserved.

Web Design by Mladjo.
Medijski pokrovitelj
�kolski Novi list
Radio Rijeka
Kanal RI
Jedriličarski klub "3.maj"